Hakkımızda

E-Dergi 2021 yılında kurulmuştur ve MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Kulübü’nün (ILSA) elektronik ortamdaki yayın organıdır.

E- Dergi, konusu yayın ilkelerine uymak kaydı ile özgün her türlü akademik çalışmaya açıktır. Gönderilecek çalışmalar özgün ve makale kurallarına uygun yazılmış olduğu müddetçe değerlendirmeye alınacaktır..

E-Derginin dili Türkçedir. Yabancı dilde çalışmalar Türkçe versiyonları ile birlikte gönderildiği ve komisyonca uygun bulunduğu müddetçe değerlendirmeye alınabilir.

Irkçılık, siyasi propaganda, nefret söylemi gibi içerikler hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.

E-Dergi, her kesimden hukukçuya açıktır dolayısıyla hukuk öğrencileri de hukuk üzerine yaptıkları akademik çalışmalarını dergide yayınlanmak üzere dergi komisyonuna gönderebilir.

Dergiye gönderilen çalışmalar dergi komisyonunca incelenir ve yayınlanmak üzere seçilir. Komisyon tarafından seçilen yazılar içeriğe müdahale edilmemek kaydıyla yazım ve imla denetiminden geçirilir.

Çalışmaların şekil şartlarına uyup uymadığı komisyonca değerlendirilirken MEF Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez/Proje Yazma Kuralları esas alınacaktır.